Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Glædelig jul og godt nytår!

Nu går 2023 snart på held og vi ser allerede med stor forventningsfuldhed ind i det kommende år.

Vi glæder os til i 2024 at kunne løfte sløret for den nye Sygedriftstabsforsikring, som vi tilbyder gennem Gjensidige.

Derudover bliver 2024 også året, hvor vi arbejder på en ny frivillig Tab af erhvervsevne-forsikring til alle tandlæger.

Vi ønsker alle tandlæger en glædelig jul og et godt nytår!

Fra alle os i TandlægeTryghed