Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Cyberforsikring

Cyberforsikring

Cyberforsikring tilbydes i samarbejde med Tryg.

Hvad dækker Cyberforsikringen?
Det kan blive tidskrævende og dyrt for din klinik, hvis den rammes af et cyberangreb. Derfor er det vigtigt, at du sikrer dig professionel hjælp til at håndtere konsekvenserne af et cyberangreb. Cyberforsikringen dækker fx udgifter til rekonstruering af IT-systemer efter et cyberangreb, ligesom den dækker dit driftstab, tyveri fra din netbank og hjælper ved ID-tyveri.

Cyberforsikringen indeholder 4 dækninger:

   • Cyberdækning –  Professionel 24/7-service og dækning af omkostninger ved cyberangreb
   • Cyber driftstab –  Dækker bl.a. driftstab efter virus-, hacker,- og cyberangreb 
   • Cyber ID-tyveri – Dækker ved misbrug eller tyveri af virksomhedens identitet
   • Netbanktyveri – Dækker tyveri fra virksomhedens netbank

Læs mere om cyberforsikringens dækninger her.

Hvad koster forsikringen?

Ønsker du oplysninger om de gældende priser på cyberforsikringen, skal du kontakte TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 eller på web@tdlt.dk.

Præmien til cyberforsikringen er en fradragsberettiget klinikomkostning.

Læs mere om dækningerne her. Hvis du ønsker at tegne cyberforsikringen til din virksomhed, skal du gøre det via vores bestillingsformular.

Anmeld skade

I tilfælde af en skade skal du ringe til Tryg på 4420 4140. Telefonen er åben døgnet rundt.

Husk at oplyse dit policenummer.

Det er ikke nødvendigt at indsende en skadesanmeldelse.

FAQ

Du finder svar på de fleste spørgsmål til forsikringen her.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.