Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Cyberforsikring

Tegn eller ændre forsikringen

Bestil cyberforsikring til din virksomhed
Du kan tegne cyberforsikringen via vores online bestillingsformular og din forsikring kan træde i kraft med det samme.

Hvem kan tegne forsikringen?
Cyberforsikringen kan tegnes af virksomheder i Danmark, der har et dansk CVR-nr.
Eventuelle  datterselskaber er automatisk omfattet af forsikringen. Er I flere tandlæger, som er gået sammen i et klinikfællesskab, kan Tryg tilbyde en cyberforsikring, der dækker alle selskaber i klinikfællesskabet. Læs mere her.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige krav om sikkerhedsforskrifter for forsikringens oprettelse og dækning.

Betaling af forsikringen
Betalingen sker udelukkende via Betalingsservice. Du modtager derfor ikke et indbetalingskort.

Ønsker du at ændre din forsikring?
Hvis du ønsker at ændre på en eksisterende cyberforsikring, skal du kontakte TandlægeTryghed på 3946 0080 – tast 1 eller på mail til web@tdlt.dk.

Hvad koster forsikringen?

Ønsker du oplysninger om de gældende priser på cyberforsikringen, skal du kontakte TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 eller på web@tdlt.dk.

Præmien til cyberforsikringen er en fradragsberettiget klinikomkostning.

Læs mere om dækningerne her. Hvis du ønsker at tegne cyberforsikringen til din virksomhed, skal du gøre det via vores bestillingsformular.

Anmeld skade

I tilfælde af en skade skal du ringe til Tryg på 4420 4140. Telefonen er åben døgnet rundt.

Husk at oplyse dit policenummer.

Det er ikke nødvendigt at indsende en skadesanmeldelse.

FAQ

Du finder svar på de fleste spørgsmål til forsikringen her.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.