Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Cyberforsikring

Vilkår og betingelser

Her kan du læse om de vilkår, der gælder, når du køber cyberforsikring via TandlægeTryghed hos Tryg.

Betaling og Betalingsservice
Du betaler for dit køb via tryg.dk. Her indtaster du bankoplysningerne til den konto, som du ønsker, forsikringen skal betales fra. Beløbet bliver hævet fra din konto, når forsikringen begynder.

Når du køber forsikringer via tryg.dk, bliver du automatisk tilmeldt Betalingsservice på det kontonummer, som du oplyser ved købet. Tilmelder du dig ikke Betalingsservice, modtager du et indbetalingskort.

Kvittering for køb af forsikringer på Tryg.dk
Tryg opbevarer ikke oplysningerne om dit køb på tryg.dk på en måde, så du senere kan få en kopi af din kvittering. Husk derfor at gemme den kvittering, som du modtager på din mailadresse umiddelbart efter, at du har bekræftet dit køb.

Start af forsikring
Din forsikring dækker fra det aftalte tidspunkt. Ved køb på tryg.dk dækker forsikringen dog tidligst den dato, købet bekræftes. 

Er du allerede dækket af andre forsikringer?
Når du køber en forsikring eller en serviceydelse, skal du være opmærksom på, om du allerede er dækket af en tilsvarende forsikring eller ydelse. Du skal selv sørge for at opsige eventuelle tilsvarende forsikringer og services i andre forsikringsselskaber eller hos andre udbydere.

Har du allerede en IT-kriminalitetsforsikring hos os?
Ønsker du at tegne Trygs cyberforsikring, og har du i forvejen en IT-kriminalitetsforsikring inkl. netbankforsikring gennem TandlægeTryghed (i Codan) eller en netbankforsikring gennem TandlægeTryghed (i Chubb), kan du opsige forsikringerne ved at sende en mail til TandlægeTryghed på web@tdlt.dkDu kan opsige forsikringen med 1 måneds varsel til hovedforfald.

Gebyrer og afgifter
Der skal betales skadeforsikringsafgift til statskassen af prisen for skadesforsikringer. Afgiften udgør 1,1% af prisen på dine forsikringer og skal betales, hver gang du betaler dine forsikringer.

Miljøbidrag udgør 84 kr. om året.

Hvis du ikke er tilmeldt digital post fra Tryg i e-Boks eller har tilmeldt dig på Min side på tryg.dk, koster det 82,50 kr. om året pr. forsikringstager, uanset hvor mange forsikringer du har.

Når du betaler gennem Betalingsservice, opkræver Tryg et gebyr på 9,50 kr. pr. forsikring.

Bliver opkrævningen ikke betalt til tiden, rykker Tryg for betalingen. For hvert rykkerbrev opkræver Tryg et gebyr på 100 kr. til dækning af ekstra administrationsomkostninger.

Læs mere om gebyrer og afgifter her.

Dit selvbetjeningsunivers
Som virksomhed kan du logge på Min Virksomhed på tryg.dk. Her kan du finde oplysninger om virksomhedens nuværende forsikringer samt se og anmelde eventuelle skader. Du har også mulighed for at se din bonus fra Tryghedsgruppen.

Klage
Er du ikke enig i Trygs afgørelse, skal du kontakte den afdeling, der har behandlet din sag. Hvis du fortsat ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er den klageansvarlige afdeling.

Tryg Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
Kvalitet@tryg.dk

Hvis en tvist vedrørende forsikringsaftalen indbringes for retten, afgøres denne efter dansk ret ved en dansk domstol og i øvrigt efter retsplejelovens regler om værneting.

Tilsyn og Garantifond
Tryg er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Hvad koster forsikringen?

Ønsker du oplysninger om de gældende priser på cyberforsikringen, skal du kontakte TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 eller på web@tdlt.dk.

Præmien til cyberforsikringen er en fradragsberettiget klinikomkostning.

Læs mere om dækningerne her. Hvis du ønsker at tegne cyberforsikringen til din virksomhed, skal du gøre det via vores bestillingsformular.

Anmeld skade

I tilfælde af en skade skal du ringe til Tryg på 4420 4140. Telefonen er åben døgnet rundt.

Husk at oplyse dit policenummer.

Det er ikke nødvendigt at indsende en skadesanmeldelse.

FAQ

Du finder svar på de fleste spørgsmål til forsikringen her.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.