Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

AS2023_250032467

Dagpenge

Sygedagpenge

Som klinikejer og medlem af Tandlægeforeningen kan du tilmelde dig TandlægeTrygheds dagpengeordning. Du kan søge om dagpengeydelse hos TandlægeTryghed, hvis du eller en af dine ansatte tandlæger ikke kan arbejde som tandlæge på grund af sygdom eller som følge af en ulykke. Der skal dog indledningsvist være tale om sygemelding i mere end 15 sammenhængende hverdage. 

TandlægeTrygheds dagpengeydelse dækker herefter fra den 16. sygedag optalt i sammenhængende hverdage og højest i 1 år, fastsat til 238 hverdage.

Ved sygdom dækkes 38% af den sygemeldte tandlæges indberettede omsætning i de første 22 uger (110 dage). Herefter dækkes 24% af den sygemeldte tandlæges omsætning i op til 128 dage.

Hvis du som klinikejer bliver syg, efter du er fyldt 65 år, og herefter går på pension og sælger din klinik, kan du dog højest få udbetalt sygedagpenge i 3 måneder efter ejerskiftet.

Beregningen af tandlægeomsætningen tager udgangspunkt i det sidste hele kalenderår før den 1. sygedag.

OBS: Vær opmærksom på, at der er en 1-årig forældelsesfrist, som løber fra 1. fraværsdag. 

Karensperiode
Der er en karensperiode på 15 sygehverdage, der skal være i umiddelbar forlængelse af hinanden og være en fuldtid sygemelding.

Hvis den sygemeldte tandlæge kan arbejde delvist efter de 15 dages karensperiode
med fuld sygemelding, er der mulighed for, at der kan udbetales en delvis dagpengeydelse.

Hvem kan få sygedagpenge?
Sygedagpenge udbetales som hovedregel til klinikken, der indbetaler præmien til dagpengeordningen.

Klinikken har mulighed for at søge om dagpenge i det offentlige, selvom der udbetales ydelse fra TandlægeTryhged. Udbetalingen fra det offentlige modregnes ikke i TandlægeTrygheds dagpengeydelse.

Hvis den sygemeldte tandlæges ansættelsesforhold ophører i sygeforløbet, er der mulighed for, at udbetalingen i den resterende del af dagpengeperioden kan overgå til den sygemeldte tandlæge, hvis den sygemeldte tandlæge er medlem af Tandlægeforeningen.

Få tilsendt ansøgningsskema fra TandlægeTryghed ved at ringe til tlf. 39 46 00 80 – tryk 2.

Langvarigt fravær
TandlægeTryghed har lavet en tjekliste til klinikejere, der skal være væk fra sin klinik i længere tid grundet sygdom. Tjeklisten skaber et overblik over de forhold, det er vigtigt at tage hånd om ved langvarigt fravær.

Tjeklisten kan også bruges som et forebyggende værktøj, der kan klæde klinikejere og andre ansatte på til at håndtere langvarigt fravær i fremtiden.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.