Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

AS2023_250032467

Dagpenge

Barselsdagpenge

Hvis du som klinikejer eller en af dine ansatte tandlæger skal på barsel, kan klinikken søge om barselsydelse i op til 15 uger fra dagpengeordningen.

OBS: Vær opmærksom på, at der er en 1-årig forældelsesfrist, som løber fra 1. fraværsdag.

Dagpengeydelsen er 12% af omsætningen for den barslende tandlæge i kalenderåret inden første fraværsdag. TandlægeTryghed modregner dog det beløb, som klinikken modtager fra Barsel.dk, og som i 2024 udgør kr. 85 pr. time.

Udbetaling af barselsydelse før fødsel/adoption:
Hvis den barslende tandlæge er en kvinde, kan klinikken få udbetalt barselsydelse 4 uger før forventet fødsel.

Udbetalingen af barselsydelse efter fødsel/adoption:
De første 2 uger (svarende til 10 hverdage) efter barnets fødsel/adoption, kan både “mor og far” afholde barsel og klinikken kan modtage udbetaling af barselsdagpenge herfor. 
I de efterfølgende 13 uger vælger forældrene selv, hvem der skal afholde barsel i hvilke uger. Der kan således kun ske udbetaling til klinikken, for det konkrete antal uger, hvor den barslende tandlæge (mand eller kvinde) reelt afholder sin del af barslen – dog max. op til 15 uger i alt efter fødsel/adoption.

Eksempel på beregning af barselsydelse:

Tandlæge A går på barsel den 1/3 2024.

Tandlæge A havde i 2023 en omsætning på 2.000.000 kr. og arbejder 30 timer ugentligt (= 6 timer pr. dag).

Beregning af barselsydelse: 2.000.000 kr.: 253 dage x 12% = 949 kr. pr. dag.

Modregningsbeløb pr. dag: 6 x 85 kr. = 510 kr.

Udbetaling til klinikken pr. hverdag: 949 kr. – 510 kr. = 439 kr.

Adoption
Hvis du som klinikejer eller en af dine ansatte tandlæger skal adoptere, kan klinikken søge om barselsydelse fra dagpengeordningen på samme vilkår som ved barsel.

Hvis barnet skal hentes i udlandet, svarer udrejsedagen til 1. fraværsdag i barselsorloven inden forventet fødsel. De 14 dages barselsorlov starter ved hjemkomsten til Danmark.

Få tilsendt ansøgningsskema fra TandlægeTryghed ved at ringe til tlf. 3946 0080 – tryk 2.

Udbetaling af dagpenge
Klinikken har mulighed for at søge om dagpenge i det offentlige, selvom der udbetales ydelse fra TandlægeTryghed. Udbetalinger fra det offentlige modregnes ikke i TandlægeTrygheds dagpengeydelse.

Barselsdagpenge udbetales som hovedregel til klinikken, der indbetaler præmien til dagpengeordningen.

Hvis den barslende tandlæges ansættelsesforhold stopper i barselsforløbet, er der mulighed for at udbetalingen i den resterende del af perioden kan overgå til den barslende tandlæge, hvis den barslende tandlæge er medlem af Tandlægeforeningen.

Få tilsendt ansøgningsskema fra TandlægeTryghed ved at ringe til tlf. 3946 0080 – tryk 2.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.