Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

AS2023_250032467

Dagpenge

Indberetning og betaling

Præmien på dagpengeordningen er i 2024 fastsat til 0,55% af klinikkens tandlægeomsætning fra 2023, svarende til 5.500 kr. pr. omsat mio. kr. Præmien beregnes i januar på baggrund af den indberettede tandlægeomsætning og opkræves kvartalsvis. De 4 kvartalsopkrævninger udgør tilsammen årets præmie.

Tandlægeomsætningen er den samlede omsætning fra alle klinikkens tandlæger uden fradrag for fx teknik og BUT-omsætning. Til gengæld skal fastprisaftaler med kommune ikke medregnes i tandlægeomsætningen.

Indberetning af tandlægeomsætning
Grundlaget for beregningen af præmien oplyser klinikejer selv, da alle klinikker hvert år skal indberette omsætningen for klinikkens tandlæger i januar måned for det foregående kalenderår. Kort efter tandlægeomsætningen er indberettet, modtager du som klinikejer den første af de 4 årlige opkrævninger pr. mail.

Indberetningen sker online via et link, som fremsendes pr. mail hvert år i januar måned.

Hvis klinikken er tilmeldt dagpengeordningen og ikke modtager en mail fra TandlægeTryghed om indberetning af dagpengeordningen i løbet af januar måned, er det vigtigt, at du kontakter TandlægeTryghed.

Tandlægeomsætningen kan du finde i det journalsystem, du bruger på klinikken. Nedenfor har vi samlet vejledninger til udtræk af omsætning i 3 forskellige systemer:

Vejledning – DentalSuite
Vejledning – Al dente
Vejledning – EG dental

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.