Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

AS2023_250032467

Dagpenge

Skatteforhold

Alle ydelser efter TandlægeTrygheds vedtægters §11B (sygdom, barsel mv.) udbetales som B-indkomst. Bliver din ydelse udbetalt til klinikken ud fra CVR-nr., indberettes ydelsen ikke til Skat. Udbetales ydelsen til et CPR-nr., bliver ydelsen derimod indberettet til Skat.

Som klinikejer kan din indbetaling til dagpengeordningen kvalificeres som en skattemæssig driftsomkostning, der kan fradrages i din virksomheds omsætning.

Tandlæger på folkepension
Hvis du som tandlæge har stoppet din erhvervsvirksomhed og får folkepension, er du i udgangspunktet berettiget til folkepensionens fulde grundbeløb, som i 2023 er på 80.328 kr. Det gælder så længe din arbejdsindtægt ud fra nøgletallene for 2023 ikke overskrider 359.200 kr.

Hvis din arbejdsindtægt overstiger dette beløb, nedtrappes din folkepension til grundbeløbet, da dagpengeydelsen i dette tilfælde sidestilles med en arbejdsindtægt. Folkepensionens grundbeløb bortfalder helt, hvis din arbejdsindtægt ud fra nøgletallene fra 2023 overstiger 627.000 kr.

Hvis du overgår til folkepension i samme periode, som du får dagpengeydelse fra TandlægeTryghed, kan din folkepensions grundbeløb bliver reguleret, indtil din dagpengeperiode ophører. Det gælder også, hvis du som tandlæge har afstået din virksomhed i forbindelse med sygdom.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.