Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Forsikringer til nye klinikejere

Cyberforsikring

Det kan blive tidskrævende og dyrt for klinikken, hvis den bliver udsat for et cyberangreb. Derfor er det vigtigt at sikre sig professionel hjælp til at håndtere konsekvenserne af et cyberangreb.

Cyberforsikringen indeholder 4 dækninger:

  • Cyberdækning
  • Cyber driftstab
  • Cyber ID-tyveri
  • Netbanktyveri.

Cyberdækning
Cyberforsikringen giver adgang til 24/7-service fra Tryg med eksperthjælp og professionel assistance ved et cyberangreb.

Rimelige, nødvendige og dokumenterede omkostninger dækkes til rekonstruktion af krypterede, slettede eller beskadigede IT-systemer, netværk, software og data efter et angreb fx:

Ransomware, hvor hackere krypterer data eller software og kræver løsepenge for at frigive krypteringen.

  • DDoS-angreb, som blokerer adgangen til virksomhedens hjemmeside.
  • Virus/malware, som ødelægger data og software.
  • Desuden dækkes omkostninger til rekonstruktion af software og data, som følge af uforudsete hændelser eller funktionsfejl, fejl ved brug, tilretning eller opsætning af programmer, eller handlinger begået af ansatte, med det formål at skade virksomhedens data.

Driftstab
Driftstab dækkes, hvis tabet er en følge af en begivenhed, der er dækket af Cyberforsikringen.

ID-tyveri
ID-tyveri dækker assistance til forebyggelse, opdagelse og begrænsning af de økonomiske skadevirkninger efter tyveri og/eller misbrug af virksomhedens identitet.

Netbanktyveri
Netbanktyveri dækker tyveri fra netbank med op til 5 mio. kr.

Du kan læse mere om cyberforsikringen her.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.