Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Forsikringer til nye klinikejere

Dagpengeordningen

Som klinikejer og medlem af Tandlægeforeningen har du mulighed for at tilmelde dig TandlægeTrygheds dagpengeordning. Ordningen giver dig en tryghed ved din egen eller en ansat tandlæges sygdom og barsel. Du skal tilmelde dig TandlægeTrygheds dagpengeordning senest 6 måneder efter du er blevet klinikejer. Dette er for at undgå en karensperiode for sen tilmelding.

Du kan få udbetalt dagpenge i forbindelse med sygefravær fra den 16. sygehverdag og maksimalt i 1 år. Ydelsen er 38% af din omsætning som tandlæge i kalenderåret inden første fraværsdato. Efter 110 dages udbetaling er ydelsen 24% af din omsætning.

Hvis du eller en af dine ansatte tandlæger er på barsel, kan du få udbetalt 12% af din barslendes omsætning i op til 15 uger efter fødslen ved fravær fra klinikken og for den fødende også i op til 4 uger før forventet fødsel. Den udbetaling som klinikken modtager fra barsel.dk bliver modregnet.

Præmien til dagpengeordningen udgør 0,55% af årets tandlægeomsætning.

Du kan læse mere om TandlægeTrygheds dagpengeordning her.


Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.