Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Forsikringer til nye klinikejere

Klinikforsikringen

Klinikforsikringen er en løsøreforsikring. Den sikrer, at du får erstatning, hvis klinikkens udstyr og inventar mv. bliver ødelagt ved brand- eller vandskade. Forsikringen dækker også ved tyveri, indbrud og uforudsete skader. Hvis din klinik mister omsætning på grund af en dækningsberettiget skade, er du sikret mod driftstab.

Klinikforsikringen dækker alle skader på dit udstyr og inventar, og dækker derfor betydeligt mere i forhold til lignende forsikringer. Uforudsete og pludselige skader er også dækket af forsikringen. Alt dit udstyr og inventar er forsikret til nypris.

Forsikringen er sumløs. Det betyder, at en skade ikke er begrænset af et beløb, der er forudbestemt. Ligeledes har forsikringen ikke en bestemt grænse for skadeudbetalinger. Du er derfor sikret, at du ikke pludselig står i en skadesituation og finder ud af, at din klinik er underforsikret.

Ordningen har stor tilslutning, hvilket giver dig en yderst konkurrencedygtig forsikringspræmie.

Du kan læse mere om klinikforsikringen her.

Det er vigtigt, at du sikrer dig økonomisk, hvis du skulle blive uarbejdsdygtig på grund af sygdom eller ulykke.

Ved at tegne en forsikring sikrer du, at den daglige drift af din klinik kan fortsætte i en periode, fx ved at ansætte en vikar.


Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.