Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Forsikringer til nye klinikejere

Sundhedsforsikring

Med en sundhedsforsikring sikrer du hurtig adgang til undersøgelse og behandling, hvis du eller dine ansatte bliver syge eller kommer ud for en ulykke. På den måde er forsikringen med til at reducere antallet af sygedage på klinikken.

Sundhedsforsikringen sikrer adgang og dækker udgifter til bl.a.:

    • Forundersøgelser, operationer og genoptræning.
    • Behandling hos psykolog, fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør, zoneterapeut og diætist.

Du kan også tegne forsikringen for dine og medarbejdernes børn og ægtefæller.

Du kan læse mere om sundhedsforsikringen her

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.