Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Forsikringer til nye klinikejere

Sygedriftstabsforsikring

En sygedriftstabsforsikring giver dig ret til en erstatning, hvis du er erhvervsudygtig ud over 3 sammenhængende uger. Forsikringen dækker ikke dit økonomiske tab i de første 3 uger som uarbejdsdygtig.

Forsikringsprisen afhænger af:

  • Din omsætning.
  • Om forsikringspolicen omfatter 1 eller flere forsikrede tandlæger.
  • Dit ønske om at få 100% eller 50% dækning.
  • Om du er medlem af TandlægeTrygheds dagpengeordning. Det skyldes, at forsikringspræmien er højere for tandlæger, der ikke er tilmeldt dagpengeordningen.
  • Din udgift til forsikringen er en fradragsberettiget klinikomkostning. Udgiften justeres efter klinikkens omsætning en gang årligt.
  • Du kan også tegne en sygedriftstabsforsikring til dine ansatte tandlæger og tandplejere.

Du kan læse mere om sygedriftstabsforsikringen her.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.