Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Forsikring til nye klinikejere

Sygeforsikring Erhverv

Med en sygeforsikring – erhverv kan du, som klinikejer, dække hovedparten af dine lønudgifter ved sygdom og ulykke. På den måde kan du sikre din klinik.

Du kan forsikre dig selv som klinikejer, men du kan også forsikre en eller flere nøglepersoner i din klinik – også de medarbejdere, som ikke er tandlæger.

Er du ansat som tandlæge uden løn under sygdom, kan du også tegne forsikringen. Det kræver dog, at du har et CVR-nr.

Forsikringen dækker udgifterne til din eller dine medarbejderes løn fratrukket de offentlige sygedagpenge, hvis I bliver syge eller kommer til skade. Som indehaver eller ansat tandlæge uden løn under sygdom, kan du få dækket op til 100.000 kr. om måneden af din egen indkomst, hvis du selv bliver syg eller kommer til skade.

Forsikringspræmien afhænger af dit valg af dækning og antal forsikrede.

Du kan læse mere om sygeforsikring – erhverv her.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.