Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Forsikringer til nye klinikejere

Tab af erhvervsevne-forsikring

Som medlem af Tandlægeforeningen skal du tegne en tab af erhvervsevne-forsikring, når du arbejder i privat tandlægepraksis i mere end 15 timer om ugen. Forsikringen udbetaler et aftalt beløb til dig, hvis du ikke er i stand til at arbejde som tandlæge i en kortere eller længere periode. Du bør derfor overveje, om grunddækningen på 300.000 kr. er tilstrækkelig, når du også er klinikejer, eller om du skal tegne yderligere tillægsmoduler.

Du kan læse mere om Tab af erhvervsevne-forsikringen her.

Den dækning, du kan få fra det offentlige, vil ofte være langtfra tilstrækkelig til at dække dit reelle økonomiske tab. Du kan derfor enten tegne en sygedriftstabsforsikring eller en sygeforsikring – erhverv, for at dække disse risici.

 

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.