Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Forsikringer til tandlægestuderende

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring under studiet
Som studerende medlem af Tandlægeforeningen bliver du også omfattet af en livsforsikring på 100.000 kr., når du har givet dit samtykke til de gratis forsikringer til TandlægeTryghed. Forsikringssummen bliver udbetalt i tilfælde af død under studietiden. Forsikringen er gratis og løber til udgangen af det kalenderår, du bliver færdig som tandlæge. Præmien betales af bonusmidler fra tandlægernes gruppelivsordning.

Gruppelivsforsikringen efter dit kandidatår
Fra 1. januar efter dit kandidatår får du automatisk gruppelivsforsikringen for nyuddannede tandlæger, som er en 2-årig overgangsordning.

Forsikringen dækker dig med 420.000 kr. ved dødsfald og 200.000 kr. ved visse kritiske sygdomme.

Overgangsordningen er dog ikke længere gratis, men der er en særlig lav præmie for dig som nyuddannet tandlæge.

Når vi opretter forsikringen til dig, får du naturligvis mulighed for at fravælge den, hvis du ikke ønsker at fortsætte på overgangsordningen for nyuddannede tandlæger.

Efter den 2-årige periode overføres overgangsordningen til den almindelige gruppelivsforsikring for tandlæger med dækning på op til 840.000 kr. ved dødsfald og 200.000 kr. ved visse kritiske sygdomme.

Anmeld kritisk sygdom
For at kunne modtage udbetaling ved kritisk sygdom skal du udfylde en anmeldelsesformular online på Forenede Gruppelivs hjemmeside under “Mit Gruppeliv” – du finder link under Downloads & Links.  Forenede Gruppeliv vil herefter kontakte dig, når de har gennemgået din ansøgning.

Anmeldelse af kritisk sygdom skal ske inden 2 år efter ophør af gruppelivsforsikringen. Retten til udbetaling af dækning for kritisk sygdom bortfalder ved forsikredes død, medmindre der inden dødsfaldet skriftligt er søgt om udbetaling overfor Forende Gruppeliv.

Anmeld dødsfald
Ved dødsfald skal pårørende til afdøde rette henvendelse til TandlægeTryghed med oplysninger om navn og CPR-nr. på afdøde samt dato for dødsfald. Angiv venligst navn, adresse og kontaktinformation på de/den nærmeste pårørende. TandlægeTryghed orienterer Forenede Gruppeliv om dødsfaldet, hvorefter Forenede Gruppeliv behandler anmeldelsen

Bestil gratis forsikringer

Bestil gratis forsikringer

Som tandlægestuderende kan du blive omfattet af  en gratis kollektiv gruppelivsforsikring og  ulykkesforsikring.

For at blive tilmeldt de gratis forsikringer skal du sige “ja tak” til de gratis forsikringer ved at give dit samtykke til os. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte TandlægeTryghed.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.