Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Forsikringer til tandlægestuderende

Kollektiv ulykkesforsikring

Når du har givet samtykke  til TandlægeTryghed er du automatisk omfattet af en gratis kollektiv ulykkesforsikring. Ulykkesforsikringen dækker dig med 500.000 kr. i døgnets 24 timer.

Ulykkesforsikringen giver en skattefri erstatning, hvis du kommer ud for en ulykke, der giver et varigt mén på 5% eller derover.

Den kollektive ulykkesforsikringen omfatter desuden:

  • infektionsdækning
  • udvidet erstatning ved tab/amputation af fingre, hænder, øjne og andre legemsdele, som er særlig vigtige for at kunne arbejde som tandlæge
  • tandskadedækning
  • dækning ved død med 50.000 kr.
  • MC-dækning
  • farlig sport

Ulykkesforsikringen dækker i Norden, Grønland og i alle EU-medlemslande. Opholder du dig andre steder i verden, dækker den op til 12 måneder.

Den gratis kollektive ulykkesforsikring udløber med udgangen af det år, hvor du har fået din kandidateksamen. Du kan herefter tegne en ny personforsikring gennem TandlægeTryghed.

Anmeld din skade til Tryg
Hvis du vil anmelde din skade, skal du kontakte Tryg på tlf. 4420 6164 og oplyse policenummer: 682 10000 2414. Du kan også sende en mail til: ulykkeskader@tryg.dk.

Ønsker du en højere dækning?
Hvis du gerne vil være sikret for mere end 500.000 kr., kan du supplere den gratis kollektive ulykkesforsikring med en privattegnet personforsikring til studerende. Du kan beregne din pris og bestille forsikringen her:

Bestil gratis forsikringer

Bestil gratis forsikringer

Som tandlægestuderende kan du blive omfattet af  en gratis kollektiv gruppelivsforsikring og  ulykkesforsikring.

For at blive tilmeldt de gratis forsikringer skal du sige “ja tak” til de gratis forsikringer ved at give dit samtykke til os. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte TandlægeTryghed.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.