Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Frivilligt arbejde

Hvis du som tandlæge udfører frivilligt arbejde, har du mulighed for at tegne en arbejdsskadeforsikring og en erhvervsansvarsforsikring. Begge forsikringer skal tegnes som selvstændige forsikringer i Tryg Forsikring.

Arbejdsskadeforsikringen og erhvervsansvarsforsikringen er helt uafhængige af og bliver ikke formidlet gennem TandlægeTryghed. De to forsikringer til dækning af ansvar og skade sket i forbindelse med frivilligt arbejde er ikke indeholdt i en sædvanlig lovpligtig forsikring for arbejdsskade på klinikken eller erhvervsansvarsforsikringen, som en klinikejer har i sit daglige virke.

Du kan tegne forsikringerne som en individuel ordning i forbindelse med dit eget frivillige arbejde i fritiden eller som en kollektiv ordning, der dækker alle frivillige i en organisatorisk enhed.


Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.