Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Gruppelivsforsikring

Anmeld skade

Kritisk sygdom
Du kan ansøge om udbetaling ved visse kritiske sygdomme under ”Mit Gruppeliv” hos Forenede Gruppeliv. Her skal du logge ind med dit MitID og udfylde ansøgningsskemaet. Forenede Gruppeliv vil herefter kontakte dig, når de har gennemgået din ansøgning.

Du skal anmelde kritisk sygdom inden for 2 år efter, at din gruppelivsforsikring ophører. Retten til at få udbetaling for kritisk sygdom bortfalder ved forsikredes død, medmindre der inden for dødsfaldet skriftligt er søgt om udbetaling hos Forenede Gruppeliv.

Hvis du er forsikret hos Forenede Gruppeliv og har modtaget et brev fra Landspatientregistret, skal du udfylde en anmeldelsesblanket under “Mit Gruppeliv” på Forenede Gruppelivs hjemmeside. 

Dødsfald
Ved dødsfald skal pårørende til afdøde kontakte TandlægeTryghed og oplyse navn og CPR-nr. på afdøde samt dato for dødsfald. I samme forbindelse oplyses navn, adresse og kontaktoplysninger på de nærmeste pårørende.

TandlægeTryghed orienterer Forenede Gruppeliv om dødsfaldet, hvorefter Forenede Gruppeliv behandler anmeldelsen.

Få et tilbud på forsikringen

Bestil forsikringen

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.