Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Gruppelivsforsikring

Begunstigelsesregler

Der udbetales dødsfaldsdækning til de nærmeste pårørende, hvilket dækker over:

    • Ægtefælle/registreret partner
    • Samlever
    •  Livsarvinger (børn, børnebørn mv.)
    • Arvinger i henhold til testamente
    • Arvinger i henhold til arveloven.

For at din samlever skal være omfattet, skal du være optaget i gruppelivsordningen efter den 1. januar 2008 eller have ændret begunstigelsen herefter.

I skal desuden bo sammen på dødsfaldstidspunktet og vente, have eller have haft et barn sammen eller have levet sammen i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl de sidste 2 år før dødsfaldet.

Hvem udbetales forsikringen til?
Hvis du har en gruppelivsforsikring gennem TandlægeTryghed, kan du ændre, hvem pengene fra din forsikring udbetales til hos Forenede Gruppeliv. Det gør du ved at logge ind på ”Mit Gruppeliv” med dit MitID via linket under Downloads & Links. 

Få et tilbud på forsikringen

Bestil forsikringen

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.