Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Gruppelivsforsikring

Kritisk sygdom

Hvis du får en kritisk sygdom, der er dækket af gruppelivsforsikringen, får du udbetalt en forsikringssum på 200.000 kr. De sygdomme, som er dækket af forsikringen, fremgår her: 

  • kræft
  • blodprop i hjertet
  • bypass-operation eller ballonudvidelse v. kranspulsåreforkalkning
  • hjerteklapkirurgi
  • hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi)
  • sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse (AV-malformation) samt kavernøst angiom i hjernen
  • visse godartede svulster i hjerne og rygmarv
  • dissemineret sklerose
  • Motorisk nervecellesygdom (MND)
  • visse muskel- og nervesygdomme
  • hiv-infektion som følge af blodstransfusion eller arbejdsbetinget smitte
  • aids
  • Kronisk nyresvigt
  • større organtransplantationer
  • parkinsons sygdom
  • blindhed / Døvhed
  • aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren)
  • følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse
  • følger efter Borreliainfektion eller Trick Borne Encephalitis (TBE)
  • større forbrændinger, forfrysninger eller ætsninger
  • indoperation af ICD-enhed (hjertestøder) som sekundær profylakse.
  • Kronisk hjertesvigt
  • Idiopatisk pulmonal arterial hypertension (IPAH1)

Sygdommen skal være indtruffet inden udgangen af det kvartal, hvor du fylder 70 år.

Hvis forsikrede dør mindre end 3 måneder efter, at diagnosen for en kritisk sygdom er stillet, vil den udbetalte forsikringssum blive fratrukket i en eventuel senere udbetaling af dødsfaldsdækning.

Få et tilbud på forsikringen

Bestil forsikringen

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.