Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Gruppelivsforsikring

Opsig forsikringen

Du kan opsige gruppelivsforsikringen med et varsel på løbende måned plus en måned.

Du skal sende opsigelse med underskrift til:

TandlægeTryghed
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup

TandlægeTryghed orienterer herefter straks Forenede Gruppeliv.

Ophør af forsikringen
Din gruppelivsforsikring ophører ved udgangen af det kvartal, hvor du fylder 70 år. Hvis du har medforsikrede din ægtefælle/samlever, ophører deres gruppelivsforsikring samtidig.

Særlige opsigelsesregler for ægtefæller/samlevere
Forsikringen ophører, når:

    • ægteskabet/samlivet med medlemmet ophører
    • medlemmets gruppelivsforsikring ophører/opsiges.

Herudover gælder de almindelige opsigelsesregler for gruppelivsforsikringen.

Husk at give TandlægeTryghed besked ved ændrede samlivsforhold, fx hvis du bliver skilt.

Få et tilbud på forsikringen

Bestil forsikringen

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.