Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Gruppelivsforsikring

Præmiefritagelse

Hvis du har tegnet gruppelivsforsikring hos Forenede Gruppeliv gennem TandlægeTryghed, har du mulighed for at søge om præmiefritagelse på din gruppelivsforsikring. Følgende krav gælder:

    • Din erhvervsevne skal være nedsat med mindst 2/3, og du må ikke være fyldt 70 år.
    • Du kan få præmiefritagelse i op til 3 år.
    • Du kan tidligt få præmiefritagelsen, når du har haft et erhvervsevnetab i mindst 3 måneder.
    • Forsikringen dækker i præmiefritagelsesperioden med de summer, der var gældende ved erhvervsevnetabets indtræden.

Det er Forenede Gruppeliv, der står for at vurdere erhvervsevnetabet og tilkende eventuelt præmiefritagelse.

Det er ikke muligt at få præmiefritagelse på gruppelivsordningen for studerende og på den 2-årige overgangsordning for nyuddannede tandlæger.

Ansøg om udbetaling digitalt
Du kan søge om præmiefritagelse under ”Mit Gruppeliv” hos Forenede Gruppeliv. Her skal du logge ind med MitID og udfylde ansøgningsskemaet. Forenede Gruppeliv vil herefter kontakte dig, når de har gennemgået din ansøgning.

Få et tilbud på forsikringen

Bestil forsikringen

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.