Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Gruppelivsforsikring

Sådan dækker forsikringen

I tilfælde af dødsfald eller visse kritiske sygdomme kan du få udbetalt en forsikringssum efter nedenstående prisskemaer. Du kan få udbetalt en forsikringssum ved dødsfald eller kritisk sygdom indtil udgangen af det kvartal, hvor du fylder 70 år.

Standarddækning A1

Alder

Dødsfaldssum

Kritisk sygdom

Under 50 år

840.000 kr.

200.000 kr.

   fyldt 50 år

420.000 kr.

200.000 kr.

   fyldt 60 år

210.000 kr.

200.000 kr.

   fyldt 70 år

            0 kr.

            0 kr.


Standarddækning A2 + 50 % ekstra dødsdækning

Alder

Dødsfaldssum

Kritisk sygdom

Under 50 år

1.260.000 kr.

200.000 kr.

   fyldt 50 år

   630.000 kr.

200.000 kr.

   fyldt 60 år

   315.000 kr.

200.000 kr.

   fyldt 70 år

               0 kr.

            0 kr.


Standarddækning A3 + 100 % ekstra dødsdækning

Alder

Dødsfaldssum

Kritisk sygdom

Under 50 år

1.680.000 kr.

200.000 kr.

   fyldt 50 år

   840.000 kr.

200.000 kr.

   fyldt 60 år

   420.000 kr.

200.000 kr.

   fyldt 70 år

               0 kr.

            0 kr.

Udbetalinger fra gruppelivsforsikringen er skattefri.

Overgangsordning for nyuddannede tandlæger
Nyuddannede tandlæger har en 2-årig overgangsordning.

Forsikringen gælder fra 1. januar efter afslutning af kandidatåret og 2 år frem – medmindre du aktivt har fravalgt ordningen. TandlægeTryghed informerer alle kandidater om ordningen, inden de afslutter deres kandidatår, herunder også muligheden for at fravælge ordningen.

Overgangsordningen dækker 420.000 kr. ved død og 200.000 kr. ved kritisk sygdom.

Kritisk sygdom, diagnosticeret inden overgangsordningens afslutning, er dækket på samme vilkår som ved den ordinære ordning.

Få et tilbud på forsikringen

Bestil forsikringen

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.