Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Gruppelivsforsikring

Spørgsmål til gruppelivsforsikring

Hvad er en gruppelivsforsikring?

Gruppelivsforsikringen er en kollektiv forsikring uden opsparing. Det er en såkaldt risikoforsikring, hvor forsikringssummen alene udbetales ved din død eller sygdom, så længe du er omfattet af forsikringen.

Det er uden betydning, om døden skyldes en ulykke eller sygdom. Forsikringen gælder over hele verden i alle døgnets 24 timer. Forsikringen dækker ikke ved aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende.

Hvad dækker gruppelivsforsikringen?
Gruppelivsforsikringen udbetaler erstatning jf. forsikringsaftalen:

    • Ved død før udgangen af det kvartal, hvor du fylder 70 år.
    • Hvis du inden udgangen af det kvartal, hvor du fylder 70 år, får en dækningsberettiget kritisk sygdom.

Hvornår skal forsikringspræmien betales?
Præmien opkræves helårligt ved årsskiftet af Forenede Gruppeliv og kan ikke fratrækkes i den personlige indkomst.

Skal jeg afgive helbredsoplysninger, når jeg tegner forsikringen?
Ja, for at kunne tegne forsikringen, skal du udfylde en helbredserklæring. Du kan bestille gruppelivsforsikringen her, hvorefter du modtager et link til en elektronisk helbredserklæring. Herefter får du besked på, om Forenede Gruppeliv kan tilbyde dig forsikringen.

Hvem skal have udbetalt forsikringssummen?
Det står i gruppelivsaftalen, hvem der får udbetalt forsikringssummen ved dødsfald. Normalt er det nærmeste pårørende. Læs mere om reglerne for nærmeste pårørende under begunstigelsesregler.

Kan jeg vælge om andre end nærmeste pårørende, skal have udbetalt forsikringen?
Ja, hvis du ønsker, at andre end dine nærmeste pårørende skal have udbetalt forsikringssummen, skal du udfylde en begunstigelseserklæring. Du kan finde erklæringen på Mit Gruppeliv ved brug af MitID.

Skal der betales skat af det udbetalte beløb?
Nej, forsikringsudbetalingen er skattefri.

Få et tilbud på forsikringen

Bestil forsikringen

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.