Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Gruppelivsforsikring

Tegne eller ændre forsikringen

Sådan tegner du en gruppelivsforsikring
Hvis du ønsker at få en gruppelivsforsikring, skal du udfylde formularen under “Bestil forsikringen” her på siden. Du vil inden for 1 uge modtage en mail fra Forenede Gruppeliv med et link til en digital helbredserklæring. Ønsker du også at tegne forsikringen til din ægtefælle/samlever, skal du udfylde formularen “Bestil forsikringen” til din ægtefælle/samlever.

Særlige regler for gruppelivsforsikring for ægtefæller/samlevere
Gruppelivsforsikring for ægtefælle/samlever er betinget af:

    • Ægteskab/samliv med medlemmet
    • Medlemmet har en gruppelivsforsikring.

Hvis ovenstående ikke er opfyldt, kan ægtefælle/samlever ikke få gruppelivsforsikringen.
Husk at give TandlægeTryghed besked ved ændrede samlivsforhold, fx ved skilsmisse.

Sådan ændrer du på forsikringen
Hvis du ønsker at ændre på din dækning på din gruppelivsforsikring, skal udfylde formularen under “Bestil forsikringen” og vælge “ny dækning”. Hvis du ændrer din gruppelivsforsikring til en højere dækning, vil du herefter modtage en mail fra Forenede Gruppeliv med et link til en digital helbredserklæring, som du skal udfylde.

Helbredserklæring
For at kunne tegne en gruppelivsforsikring skal du udfylde en helbredserklæring. Du får tilsendt helbredserklæringen pr. mail, når du har udfyldt formularen “Bestil forsikringen”.

Overgangsordning for nyuddannede tandlæger
Overgangsordningen for nyuddannede tandlæger oprettes i forlængelse af kandidatåret. 
Din ægtefælle ægtefælle/samlever, kan også omfattes af overgangsordningen.
Tilmelding hertil, skal dog ske inden den 1. april i året efter kandidatåret. Dette kan ske via “Bestil forsikringen”, hvorefter din ægtefælle/samlever vil blive bedt om at afgive helbredsoplysninger. 

Det er muligt at ændre din gruppelivsforsikring til den ordinære ordning, med en højere dækning. 
Ønsker du dette, skal du udfylde formularen under “Bestil forsikringen” og herefter afgive helbredsoplysninger. 

Få et tilbud på forsikringen

Bestil forsikringen

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.