Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over TandlægeTrygheds forsikringsformidling fx grundet utilfredshed med vejledning eller service i forbindelse med formidling af en eller flere forsikringer, skal du kontakte TandlægeTrygheds klageansvarlige, som er:

Direktør Mette Heegaard
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup
Mail: mah@tdlt.dk
Tlf. 3946 0081

Du opfordres til først at kontakte forsikringsafdelingen og drøfte årsagen til, at du er utilfreds. Vores erfaring er, at utilfredsheden i langt de fleste situationer bedst løses direkte med sagsbehandleren.

Du er velkommen til at kontakte os telefonisk. Men det anbefales, at du sender os en mail eller et brev om sagen, så der ikke er tvivl om, hvilket forhold der klages over.


Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.