Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Lønsikring

En lønsikring er et supplement til dine dagpenge, hvis du bliver ufrivilligt ledig. Du skal typisk være medlem af en A-kasse for at kunne tegne en frivillig lønsikring.

En lang række A-kasser har et samarbejde med et forsikringsselskab om lønsikringer. Du kan derfor med fordel kontakte din A-kasse og høre, hvilket forsikringsselskab de samarbejder med om lønsikring. A-kasserne kan ofte lave en aftale på bedre vilkår, end hvis du selv kontakter forsikringsselskabet.

Særlige betingelser ved lønsikringer

Der er særlige betingelser knyttet til dine muligheder for at kunne tegne og få dækning fra en lønsikring. De typiske betingelser er:

    • Lønsikringen dækker, hvis du bliver ufrivilligt ledig. Det gælder også, hvis du bliver ledig på grund af sygdom eller en ulykke. Forsikringen vil derimod ikke dække, hvis du selv siger dit arbejde op eller bliver bortvist.
    • Du vil som regel kunne forsikre dig med et bestemt beløb pr. måned i op til 1 år. Beløbet må dog maksimalt udgøre 80–90% (selskabsbestemt) af din hidtidige løn inkl. dagpenge og andre ydelser.
    • Der kan være en karensperiode efter lønsikringen er aftalt, før din dækning træder i kraft.
    • Det er ofte et krav, at du har været beskæftiget i en periode, før du kan få udbetalt din lønsikring.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.