Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Løsøreforsikring

Sådan dækker forsikringen

Løsøreforsikringen er en skadesforsikring, som dækker inventar og udstyr på tandlægeklinikken. Når du tegner en løsøreforsikring, forsikrer du dit udstyr og inventar mod skader som skyldes fx brand, vand, tyveri eller indbrud.

All-risk dækning
Løsøreforsikringen har en all-risk dækning, som betyder, at der er et større dækningsområde end på en almindelig løsøreforsikring. Med en all-risk dækning er pludselige og uforudsete skader på inventar og udstyr også dækket. Det betyder, at der er dækning, hvis du fx taber noget udstyr på gulvet, og det går i stykker.

Dækning pr. unit
Løsøreforsikringen dækker med 4 mio. kr. pr. unit. Alt udstyr og inventar er forsikret til nyværdi. Kunstgenstande, malerier og lignende er dækket med op til 1 mio. i genanskaffelsespris – uden at det koster mere i præmie. For at undgå underforsikring, skal det korrekte antal units på klinikken altid fremgå af policen. 

Driftstab og forsyningsdriftstab
Hvis klinikken bliver ramt af driftsstop pga. en dækningsberettiget skade, vil driftstabsforsikringen dække i op til 12 måneder med en sum på op til 2,5 mio. kr. pr. unit. For at undgå underforsikring skal du have oplyst det korrekte antal units på klinikken.

Forurenet vand
Forsikringen omfatter også driftstab på klinikken, som skyldes forurening af den offentlige vandforsyning. Driftstabet er dækket i maksimalt 3 arbejdsdage.

Reetableringsgaranti
Reetableringsgarantien sikrer klinikkens omsætning og mulighed for at holde åbent ved større skader – typisk brandskader. Retableringsgarantien hjælper klinikken med lokaleleje i nærheden eller etablering af en mobilklinik i en overgangsperiode. På den måde kan klinikken fastholde patienterne og den daglige drift på trods af skaden. Nødklinik følger dækningsperioden for driftstab.

Løsøreforsikringen dækker ikke ved IT-kriminalitet. Du kan læse mere om cyberforsikring her. 

Hvad koster forsikringen?

Ønsker du oplysninger om de gældende priser på Løsøreforsikringen, skal du kontakte TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 eller på web@tdlt.dk.

Du kan bestille et tilbud på en løsøreforsikring til din klinik via formularen nedenfor. 

Få et tilbud på forsikringen

Hvis du vil have et tilbud på løsøreforsikringen, skal du udfylde formularen nedenfor. 

Når du får tilsendt dit tilbud,  kan du acceptere det ved at returnere tilbuddet i en mail til web@tdlt.dk.

Hvis din klinik allerede er forsikret, skal du i mailen oplyse om selskabsnavn og policenummer på din nuværende forsikring, så vi kan opsige den for dig.

Anmeld skade

Hvis du har en skade, kan du melde den online her.

Har du spørgsmål til skadeafdelingen, kan du kontakte dem på tlf. 8818 6969 inden for normal åbningstid.

Hvis din skade sker uden for normal åbningstid, og du har brug for akuthjælp, kan du kontakte den døgnåbne skadeservice på tlf. 7010 9009.

Du finder tjeklisten ved skader her.

FAQ

Du finder svar på de mest stillede spørgsmål her.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.