Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Løsøreforsikring

Vilkår og betingelser

Betaling
Du bliver som udgangspunkt opkrævet via girokort, som kan tilmeldes Betalingsservice. Udover prisen for forsikringen opkræver Gjensidige Forsikring afgifter og gebyrer.

Ikrafttrædelse
Forsikringen træder i kraft på det tidspunkt, hvor aftalen for forsikringen indgås. Du bedes gennemgå policen og sikre, at forsikringens omfang svarer til den forsikring, som du har ønsket at oprette. Er der uoverensstemmelser, skal du hurtigst muligt kontakte TandlægeTryghed eller Gjensidige Forsikring.

Forudsætninger for løsøreforsikring
Når du tegner en forsikring, skal du give en række oplysninger. Det sker ved, at TandlægeTryghed stiller dig en række spørgsmål for at kunne beregne en pris for din forsikring.

Du skal give Gjensidige Forsikring skriftligt besked om følgende risikoændringer:

    • Din virksomhed ophører
    • Ændringer i ejerforhold, herunder nyt CVR-nr.
    • Ændringer i antal units
    • Virksomheden skifter adresse, eller betalingsadressen skal ændres
    • Der sker ændringer i forhold til, hvad der står i policen.

Hvis Gjensidige Forsikring ikke er underrettet om ovennævnte ændringer, kan en eventuel erstatning efter en skade nedsættes eller helt frafalde.

Forudsætninger for prisen på løsøreforsikringen
Alle units på klinikken skal forsikres, uanset om de er tilsluttet eller ej.

Urigtige oplysninger
Hvis du afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med køb af forsikringen, kan erstatningen blive sat ned eller i værste tilfælde falde helt bort.

Begrænsning af skade
Forsikringstager og forsikrede er forpligtet til effektivt at samarbejde med Gjensidige Forsikring om at begrænse skadens virkninger. Tab, som skyldes manglende medvirken til samarbejde, er ikke dækket af forsikringen.

Gebyrer og afgifter
Udover prisen for forsikringerne opkræver Gjensidige Forsikring afgifter, bidrag og gebyrer. Du kan se, hvilke gebyrer og afgifter du betaler på din opkrævning eller din betalingsoversigt fra Betalingsservice.

Selvbetjeningsløsning
Gjensidige.dk finder du ”Log ind”, som er Gjensidige Forsikrings selvbetjeningsløsning.

Klage
Hvis du er uenig i en afgørelse, som Gjensidige Forsikring har truffet i en sag, anbefaler vi, at du kontakter den medarbejder, der har behandlet sagen. Hvis du herefter stadig ikke er tilfreds, er du velkommen til at kontakte Gjensidige Forsikrings klageansvarlige.

Klagen sender du elektronisk til: klage@Gjensidige.dk eller til nedenstående adresse:

Gjensidige Forsikring
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV

Voldgift
Kan forsikringstageren og Gjensidige Forsikring ikke blive enige om erstatningens størrelse, fastsættes erstatningen endeligt ved voldgift. Til denne voldgift vælger hver af parterne en vurderingsmand. Vurderingsmændene vælger en opmand, inden sagen begynder. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om en opmand, udnævnes denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten.

Vurderingsmændene laver opgørelsen i overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet.

Opmanden deltager kun i afgørelsen, hvis vurderingsmændene ikke kan blive enige. Opmanden fastsætter herefter en erstatning, der ligger indenfor de 2 vurderingsmænds forslag.

Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, mens udgifterne til opmanden deles ligeligt.

Tilsyn og garantifond
Gjensidige Forsikring er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

 

Hvad koster forsikringen?

Ønsker du oplysninger om de gældende priser på Løsøreforsikringen, skal du kontakte TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 eller på web@tdlt.dk.

Du kan bestille et tilbud på en løsøreforsikring til din klinik via formularen nedenfor. 

Få et tilbud på forsikringen

Hvis du vil have et tilbud på løsøreforsikringen, skal du udfylde formularen nedenfor. 

Når du får tilsendt dit tilbud,  kan du acceptere det ved at returnere tilbuddet i en mail til web@tdlt.dk.

Hvis din klinik allerede er forsikret, skal du i mailen oplyse om selskabsnavn og policenummer på din nuværende forsikring, så vi kan opsige den for dig.

Anmeld skade

Hvis du har en skade, kan du melde den online her.

Har du spørgsmål til skadeafdelingen, kan du kontakte dem på tlf. 8818 6969 inden for normal åbningstid.

Hvis din skade sker uden for normal åbningstid, og du har brug for akuthjælp, kan du kontakte den døgnåbne skadeservice på tlf. 7010 9009.

Du finder tjeklisten ved skader her.

FAQ

Du finder svar på de mest stillede spørgsmål her.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.