Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Om os

Sådan finansieres driften af TandlægeTryghed

I TandlægeTryghed bliver vi nu og da spurgt til, om vi ikke bare er et fordyrende salgsled, når tandlægerne køber forsikring eller pension gennem os. Svaret er heldigvis et rungende nej. Vi har mange års erfaring med at forstå tandlægernes ønsker og behov for forsikring og pension.

TandlægeTryghed forhandler derfor kun aftaler, som præcist afspejler tandlægernes reelle behov. Ydelser og fordyrende vilkår tilpasset andre erhverv bliver sorteret fra, så tandlægerne ikke betaler for noget, som de reelt ikke har behov for.

I forhandlingerne med forsikrings- og pensionsselskaberne repræsenterer TandlægeTryghed ofte et kundepotentiale på op til 2.500 tandlæger. Vores store volumen giver mulighed for meget bedre aftaler end individuelle aftaler. Det kommer derfor tandlægerne til gode, at de kan blive en del af en gruppeordning.

 

Salgsarbejdet reducerer præmien

TandlægeTryghed får et administrationsbidrag af de forsikrings- og pensionsordninger, vi formidler. Administrationsbidraget modsvarer typisk de omkostninger, som forsikrings- eller pensionsselskabet ellers selv ville have haft til markedsføring og salg til nye kunder.

Forsikringer og pensioner formidlet via TandlægeTryghed udgør dermed en besparelse for forsikrings- eller pensionsselskabet, som betyder, at de kan tilbyde en lavere præmie.

 

Administrationsbidraget dækker driften

Administrationsbidraget bliver anvendt til at drive TandlægeTrygheds sekretariat – dvs. både TandlægeTrygheds forsikringsafdeling, dagpengesekretariatet og alle de tilhørende funktioner.

Vi påtager os rollen som formidler mellem tandlægerne og forsikrings- og pensionsselskaberne. Det giver os den bedste position til at få forsikrings- og pensionsselskaberne til at fokusere på tandlægernes ønsker og behov. Samtidig kan vi rådgive tandlægerne om de bedst mulige vilkår i forhold til forsikring og pension for netop dem.

Medarbejderne i TandlægeTrygheds forsikringsafdeling er højt specialiserede med en uddannelse indenfor forsikring og pension, ligesom vi naturligvis overholder lovkravene om løbende efteruddannelse.

 

Profit er ikke målet

Målsætningen for driften af TandlægeTryghed er ikke at skabe profit til en gruppe aktionærer.

Målsætningen er at levere de bedste og billigste forsikrings- og pensionsaftaler med en personlig og vedkommende service til medlemmerne af Tandlægeforeningen. Det betyder, at budget og regnskab altid tilstræbes at balancere – og overskud anvendes alene til tandlægernes fordel.

Den tilgang til forsikrings- og pensionsmarkedet er ret unik – og vi gør en dyd ud af kun at have fokus på tandlægernes behov.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.