Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Om os

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Med ønsket om at kunne levere den rigtige rådgivning og den bedste service til Tandlægeforeningens medlemmer, gennemførte TandlægeTryghed umiddelbart inden sommerferien 2013 en tilfredshedsundersøgelse.

Den samlede svarprocent endte på 23, hvilket vurderes helt tilfredsstillende. 1358 tandlæger deltog i undersøgelsen, og heraf var næsten halvdelen (48 %) klinikejere. 

Undersøgelsen viser:

·    høj tillid til TandlægeTryghed
·    tilfredshed med TandlægeTryghed
·    positiv opfattelse af TandlægeTryghed
·    begrænset kendskab og forventning til TandlægeTryghed
·    at information foregår via relevante kommunikationskanaler
·    at tandlægerne ikke bruger meget tid på deres forsikringer

Kendskabet til TandlægeTryghed begrænset og det gælder både overordnet og i forhold til de konkrete ydelser
47 % kendte kun lidt til TandlægeTryghed og 11 % kender kun TandlægeTryghed af navn eller slet ikke. Det er hovedsageligt pensionister, studerende eller offentlig ansatte, der angiver intet eller meget begrænset kendskab, hvilket kan være forståeligt, da TandlægeTryghed ydelser primært retter sig mod aktive tandlæger i privat praksis.

TandlægeTryghed største udfordring er, at der er for mange, der ikke har kendskab til dagpengeordningen
27 % af klinikejerne har svaret, at de slet ikke kendte til ordningen. Kendskabet til Erhvervsudygtighedsforsikringen er betydeligt større, men også her var der 7 % af klinikejere og privatansatte tandlæger, der alene kender den af navn eller slet ikke kender til den, selvom ordningens grundmodul er obligatorisk!

Undersøgelsen viser, at jo større kendskab, jo mere tilfredshed er der også med TandlægeTryghed
Knap 63 % mener, at TandlægeTryghed kan skabe mere værdi for tandlægerne, hvis de har et større kendskab til TandlægeTryghed serviceydelser. For Dagpengeordningen og Krisehjælpen er der generelt meget høj tilfredshed, mens det for alle forsikringsprodukterne gælder, at halvdelen enten ikke ved, om de er tilfredse eller hverken er tilfredse eller utilfredse. Der er kun 5 % som svarer, at de generelt er utilfredse eller helt utilfredse med TandlægeTryghed rådgivning

Der er generelt høj tillid og en positiv opfattelse af TandlægeTryghed
67 % af besvarelserne tilkendegav en positiv opfattelse af TandlægeTryghed og 69 % har tillid til TandlægeTryghed. Dette er meget tilfredsstillende, men kan og bør forbedres.

Nyhedsbrevene og artikler fra TandlægeTryghed samt hjemmesiden er populære informationskanaler
På spørgsmålene om hvordan tandlægerne gerne vil informeres om TandlægeTrygheds aktiviteter og ydelser, tilkendegav 2/3 af besvarelserne, at det er bedst gennem TandlægeTrygheds Nyhedsbrev, mens 1/3 ønsker information via artikler eller på TandlægeTrygheds hjemmeside. Der er stor tilfredshed med TandlægeTrygheds nyhedsbreve og 40 % angiver, at de har besøgt TandlægeTrygheds hjemmeside. Over halvdelen finder hjemmesiden opbygget på en overskuelig måde, så det er nemt at finde de relevante informationer.

Dagpenge, forsikringer og pension er ikke generelt emner tandlægerne bruger tid på
83 % af besvarelserne viste, at tandlægerne max. bruger 2 timer om året på deres forsikringer og 75 % er i kontakt med TandlægeTryghed sjældnere end 1 gang om året.

Tak for tilbagemeldingerne

TandlægeTryghed vil gerne takke for alle besvarelserne af de udsendte skemaer. Jeres besvarelser er vigtige i det fortsatte arbejde med at kunne give god og relevant information om de enkelte produkter, så alle tandlægerne får kendskab til og en positiv opfattelse af TandlægeTryghed.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.