Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Om os

Tilfredshedsundersøgelse 2016

Med ønsket om at kunne levere den rigtige rådgivning og den bedste service til Tandlægeforeningens medlemmer, gennemførte TandlægeTryghed i september 2016 igen en tilfredshedsundersøgelse.

Den samlede svarprocent var på 16%, hvilket er tilfredsstillende for denne type undersøgelser.
5.451 tandlæger deltog i undersøgelsen, og heraf var næsten halvdelen (45 %) klinikejere.

Undersøgelsen viser:

  • Der er stor tillid til TandlægeTryghed
  • Generelt en positiv opfattelse af TandlægeTryghed – med en positiv udvikling siden 2013.
  • Stor tilfredshed med TandlægeTryghed – særligt dagpenge og krisehjælp
  • Begrænset kendskab og kontakt til TandlægeTryghed
  • Mange mangler overblik over deres arbejdsmæssige forsikringsbehov
  • Mange bruger ikke specielt meget tid på deres forsikringer og pension
  • Stigende tilfredshed med TandlægeTrygheds kommunikation

Mere kontakt = større tilfredshed
Undersøgelsen viser, at der generelt er en positiv opfattelse af TandlægeTryghed og der er stor tillid til den rådgivning vi tilbyder. Både kendskabet til og kontakten med TandlægeTryghed giver en øget tilfredshed. Det er særligt privatansatte tandlæger og klinikejere, som er i kontakt med os. 66% af jer oplever, at det er let og hurtigt at komme i kontakt med os, når I har brug for det – en forbedring siden sidste tilfredshedsundersøgelse i 2013.

Manglende overblik
De fleste tandlæger har et godt overblik over deres private forsikringsbehov. Derimod har kun 1 ud af 5 fuldt overblik over det erhvervsmæssige forsikringsbehov. 63% mener, at TandlægeTryghed ville give mere værdi, hvis deres kendskab til vores serviceydelser blev større i fremtiden.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.