Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Om os

Generalforsamling

Her på siden kan du finde materiale fra afholdte Generalforsamlinger i TandlægeTryghed. For kommende Generalforsamling se separat link til venstre.

Under hver enkelt Generalforsamling nedenfor, kan du få adgang til dagsorden, referater, årsberetninger og vedtægtsændringsforslag.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.