Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Om os

TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er en serviceorganisation for medlemmerne i Tandlægeforeningen. Gennem respektfuld dialog med tandlægerne, har vi til formål at finde netop de løsninger, der lever bedst muligt op til den enkelte tandlæges behov og forventninger.

Vi rådgiver og servicerer tandlægerne indenfor følgende kerneområder:

  • Forsikringer til Tandlægeklinikker
  • Forsikringer til ansatte tandlæger
  • Forsikringer til privatpersoner
  • Private pensionsordninger
  • Dagpengeydelser 
  • Krisehjælp

TandlægeTryghed er organisatorisk bygget op omkring en  politisk organisation – Bestyrelsen – og en driftsorganisation – Sekretariatet. Her kan du kan du læse mere om Bestyrelsen og Sekretariatet. 

TandlægeTryghed har Finanstilsynets tilladelse til at udøve forsikringsformidling.

 

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.