Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Om os

Fagpolitiske revisorer

De fagpolitiske revisorer udpeges for 2 år ad gangen på Generalforsamlingen.

I 2023 og 2024 er de fagpolitiske revisorer følgende:

Tandlæge Nina Kümmel

Tandlæge Betina Grønbæk Sørensen

Tandlæge Dan V. Besjakov (suppleant)

 

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.