Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

AS2023_179308448

Pension

Begunstigelse

Hvad er begunstigelse?
En begunstigelse er en aftale om, hvem der skal have din opsparing udbetalt ved din død.
Med en aftale om begunstigelse kan du selv vælge, hvem der skal have udbetalt opsparingen eller en del af den.

Det er vigtigt, at du overvejer og beslutter, hvem der skal have din opsparing udbetalt. Hvis du ikke aftaler andet, får dine nærmeste pårørende opsparingen fra din pensionsordning. Hvem der er de nærmeste pårørende, afhænger af om policen/begunstigelsen er oprettet før eller efter den 1. januar 2008.

Begunstigelsesregler pr. 1. januar 2008
Fra den 1. januar 2008 er begunstigelsen ”nærmeste pårørende”: 

    • ægtefælle/registreret partner
    • samlever
    • livsarvinger (børn, børnebørn m.v.)
    • arvinger i henhold til testamente
    • arvinger i henhold til arveloven

Hvornår er man “samlever”?
Hvis din samlever skal være omfattet af begunstigelsen, skal du være optaget i pensionsordningen efter den 1. januar 2008 eller have ændret begunstigelsen herefter. Derudover skal I bo sammen på dødsfaldstidspunktet og vente barn, allerede have et barn eller have haft et barn sammen – eller bare levet i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl de sidste 2 år før dødsfaldet.

Se mere om begunstigelse her eller downloade begunstigelseserklæringen under Downloads & Links.


Ændre pensionsordning

Ændre pensionsordning
Har du fået ny arbejdsgiver? Hvis du skifter arbejdsgiver, er det vigtigt, at du giver besked til TandlægeTryghed, da der skal udfærdiges en aftale med din nye arbejdsgiver.

Vil du sætte din indbetaling på pause?
Du har mulighed for at holde pause i dine indbetalinger til din pensionsordning i PFA pension i op til 3 måneder.

Hør mere om din pensionsordning og muligheden for at have pause i indbetalingerne.

Kontakt os på tlf. 3946 0080 eller send en mail til web@tdlt.dk

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.