Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

AS2023_179308448

Pension

Fradragsmuligheder

Ratepension og ophørende livrente
Indbetalinger til ratepension og ophørende livrente, kan fratrækkes i toppen af din indkomst.
Betaler du topskat, vil indbetalinger til ratepension og ophørende livrente nedsætte den skattepligtige indkomst med en fradragsværdi på 51,7%.

Du kan indbetale 63.100 kr. årligt til ratepension eller ophørende livrente (2024). Har du ordninger flere steder, skal du være opmærksom på, at der samlet set ikke kan indbetales mere end dette beløb.  

Livsvarig livrente
Indbetalingerne til livsvarig livrente kan fratrækkes i toppen af din indkomst. Betaler du topskat, vil indbetalingerne til din livsvarige livrente, nedsætte din skattepligtige indkomst med en fradragsværdi på 51,7%.

Aldersopsparing
Du kan ikke fratrække indbetalinger til Aldersopsparing i din skattepligtige indkomst.

Hvor meget må du indbetale?

Selvstændig med personligt ejet virksomhed
Er du selvstændig tandlæge i personligt ejet virksomhed, kan du anvende 30%-ordningen. Ordningen betyder, at du kan indbetale op til 30% af dit årlige overskud i din virksomhed til livsvarig livrente. Derudover kan du årligt indbetale 63.100 kr. (2024) til ratepension.

Arbejdsgiveradministreret ordning
Hvis du indbetaler via en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, vil du kunne indbetale op til 63.100 kr. til ratepension. Derudover kan du indbetale til livsvarig livrente. Der er ingen begrænsning i størrelsen af indbetalingen til livsvarig livrente. Det samlede indbetalte beløb skal dog kunne indeholdes i din bruttoløn.

Privatordning
Ved indbetaling til en privat ratepension kan du indbetale 63.100 kr. (2024).
Derudover kan du indbetale 58.100 kr. (2024) til livsvarig livrente.
Ved større indbetalinger til livsvarig livrente, bliver skattefradraget fordelt over en 10-årig periode.

Ændre pensionsordning

Ændre pensionsordning
Har du fået ny arbejdsgiver? Hvis du skifter arbejdsgiver, er det vigtigt, at du giver besked til TandlægeTryghed, da der skal udfærdiges en aftale med din nye arbejdsgiver.

Vil du sætte din indbetaling på pause?
Du har mulighed for at holde pause i dine indbetalinger til din pensionsordning i PFA pension i op til 3 måneder.

Hør mere om din pensionsordning og muligheden for at have pause i indbetalingerne.

Kontakt os på tlf. 3946 0080 eller send en mail til web@tdlt.dk

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.