Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

AS2023_179308448

Pension

Udbetalingssikring

Du har mulighed for at tilknytte udbetalingssikring, hvis du har valgt investeringsprofil A eller B i PFA Investerer. Det vil som udgangspunkt sikre, at din udbetaling ikke når under et vist niveau, når du går på pension.

Med en udbetalingssikring vil din opsparing gradvist blive omlagt til varighedsfonde, som har en lav risiko og tilsvarende lav forrentning, som i perioder dog kan være negativ. Omlægningen begynder som udgangspunkt 10 år før det forventede pensionstidspunkt og kan tilvælges indtil pensionsudbetalingen starter.

Ændre pensionsordning

Ændre pensionsordning
Har du fået ny arbejdsgiver? Hvis du skifter arbejdsgiver, er det vigtigt, at du giver besked til TandlægeTryghed, da der skal udfærdiges en aftale med din nye arbejdsgiver.

Vil du sætte din indbetaling på pause?
Du har mulighed for at holde pause i dine indbetalinger til din pensionsordning i PFA pension i op til 3 måneder.

Hør mere om din pensionsordning og muligheden for at have pause i indbetalingerne.

Kontakt os på tlf. 3946 0080 eller send en mail til web@tdlt.dk

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.