Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

AS2023_179308448

Pension

Udbetaling

Hvornår kan pensionen udbetales? 
Udbetalinger fra en pensionsordning kan tidligst ske, når du fylder 60 år, hvis ordningen er oprettet før den 1.5.2007. Er ordningen oprettet i perioden 1.5.2007 – 31.12.2017 er tidligste pensionsalder 5 år før folkepensionsalderen. Er ordningen oprettet efter den 1.1.2018 kan udbetaling tidligst ske 3 år før folkepensionsalderen. Ved udbetaling betales der indkomstskat.

Ratepension
En ratepension udbetales som en fast månedlig ydelse fra den dag, du forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension. Raten udbetales i en periode på min. 10 år og maks. 30 år. Udbetalingen skal dog senest ophøre ved det 90. år. Ved udbetaling betales der indkomstskat.   

Livrente
En livrente udbetales som en fast månedlig ydelse fra den dag, du forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension. Livrenten kan udbetales som en livsvarig ydelse eller i en bestemt periode. Ved udbetaling betales der indkomstskat.

Aldersopsparing
Aldersopsparing er en kapitalpension uden skattefradrag. Til gengæld slipper du for at betale afgift ved udbetaling og skal kun betale pensionsafkastskat, der er på 15,3% af afkastet.

Summen på en aldersopsparing udbetales på én gang. Du har dog også mulighed for at få den udbetalt over 2-3 gange. Du skal betale skat af indbetalingen, mens udbetalingen er skatte- og afgiftsfri.

Indbetaling på aldersopsparing er 9.100 kr. (2024) årligt frem til 5 år før, du når folkepensionsalder.
De sidste 5 år før pensionsalderen kan du indbetale 58.900 kr. (2024) om året.

Hvis du får udbetalt en pensionsordning, vil du igen kun kunne indbetale 9.100 kr. årligt (2024).

Ændre pensionsordning

Ændre pensionsordning
Har du fået ny arbejdsgiver? Hvis du skifter arbejdsgiver, er det vigtigt, at du giver besked til TandlægeTryghed, da der skal udfærdiges en aftale med din nye arbejdsgiver.

Vil du sætte din indbetaling på pause?
Du har mulighed for at holde pause i dine indbetalinger til din pensionsordning i PFA pension i op til 3 måneder.

Hør mere om din pensionsordning og muligheden for at have pause i indbetalingerne.

Kontakt os på tlf. 3946 0080 eller send en mail til web@tdlt.dk

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.