Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Persondatapolitik

Persondatapolitik

Personoplysninger er alle informationer, som kan bruges til at identificere en person. Som eksempler kan nævnes: navn, CPR-nr., helbredsoplysninger, adresse, e-mailadresse, tlf. nr. eller IP-adresse.
TandlægeTryghed indsamler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at give tilbud, tegne og administrere forsikringsprodukter, behandle eventuelle sygedagpengesager og andre tilknyttede ydelser i TandlægeTryghed. De indsamlede oplysninger registreres i TandlægeTryghed med henblik på administration, rådgivning og eventuel markedsføring.

Ud over de oplysninger, som du selv afgiver, kan TandlægeTryghed modtage og registrere oplysninger om dig fra andre, hvis du har givet samtykke til det. Vi videregiver og/eller sælger ikke data om dig til tredjepart uden indhentelse af dit samtykke – medmindre lovgivningen kræver det.

TandlægeTryghed opbevarer dine forsikrings- og pensionsoplysninger, så længe du er medlem af Tandlægeforeningen. Sager om sygedagpenge, barselsdagpenge samt andre dagpengelignende ydelser i henhold til TandlægeTrygheds vedtægter opbevares i 5 år fra seneste udbetaling eller afgørelse.

Cookies
Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Læs mere her.

Sikkerhed
For at beskytte dine oplysninger mod hændeligt eller ulovligt at blive slettet, ændret, offentliggjort, eller komme til uvedkommendes kendskab m.m. har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer dette.

Links til andre hjemmesider
Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlig for disse hjemmesiders indhold og deres håndtering af personoplysninger. Vi anbefaler derfor, at du læser deres politikker, hvis du bruger deres hjemmeside.

Persondatalovgivningen
Lovgivningen giver dig visse rettigheder bl.a.:

    • Ret til at få information fra den dataansvarlige om, at der indsamles oplysninger om dig.
    • Ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om dig.
    • Ret til at protestere mod, at behandling af oplysninger finder sted.
    • Ret til at få oplysninger, der er urigtige eller vildledende, rettet eller slettet, samt i den forbindelse at forlange, at andre, der har modtaget oplysningerne, orienteres om dette.
  • Hvis du ønsker at høre mere om dine rettigheder, kan du kontakte TandlægeTryghed.

For yderligere information: Læs databeskyttelsesloven her og persondataforordningen her.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger/ data, har du mulighed for at kontakte Datatilsynet. I øvrigt forbeholder vi os retten til at opdatere og/eller ændrer ovenstående, så det altid er i overensstemmelse med lovgivningen på området, eller når vi finder det nødvendigt. I den forbindelse vil der blive indsat en revideringsdato. Vi opfordrer derfor til, at du regelmæssigt læser vores politikker.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.