Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

AS2023_521329238

Privatforsikringer

Fritidshusforsikring

Sommerhuset er dit andet hjem, hvor du kan slappe af fra hverdagen. Med en fritidshusforsikring, kan du både forsikre huset og det indbo du har i det – den dækker også, når du ikke opholder dig i sommerhuset.

Hvordan dækker fritidshusforsikringen?
Fritidshusforsikringen er en bygningsforsikring og indboforsikring i ét. Med fritidshusforsikringen kan du forsikre sommerhuset mod fx. brand-, vand- og stormskader og dit indbo er samtidig forsikret ved fx indbrud i sommerhuset. 

Fritidshusforsikringen indeholder følgende grunddækninger:

  • Brand
  • Storm 
  • vandskade, voldsomt skybrud, tøbrud, frostsprængning og snetryk
  • Husejeransvar
  • Privat retshjælp
  • Glas og sanitet 

Tilvalgsdækninger:

  • Rør/kabel og stikledning
  • Insekt- og svampeskader
  • Rådskader
  • Indboforsikring – fx ved indbrud 
  • Elektronikskade
  • Udlejning 

Læs mere om forsikringens dækninger i “fritidshusforsikring – IPID” under Downloads & Links. 

Bestil et tilbud på forsikringen 
Du kan bestille tilbud på en fritidshusforsikring i menuen “Få et tilbud på forsikring”.
Hvis du vil høre mere om fritidshusforsikringen, er du velkommen til at ringe til os på 3946 0080 eller sende en mail til web@tdlt.dk.

Er dit fritidshus med stråtag og er det brandsikret, får du 25% rabat på dækning for brandskade.

 

 
Få et tilbud på forsikring
Anmeld skade

Hvis du skal anmelde en skade på en af dine privatforsikringer, kan du gøre det her.

I tilfælde af at du har en akut skade, skal du ringe på tlf. 7033 2525. Telefonen er døgnåben.

Du kan selv gøre en del for at begrænse risikoen for fx at få en skade på dit hus, dit indbo, din bil, dig selv, dine børn eller andre mennesker. Hvis du vil vide mere om, hvad du helt konkret kan gøre for at undgå skaderne, kan du læse mere her.

Ulykkesforsikring
Har du brug for at anmelde en skade til din eller din families ulykkesforsikring, skal du anmelde skaden på ”min side” – har du spørgsmål til en allerede anmeldt skade, kan du kontakte Tryg Ulykkesskade på tlf. 4420 2895.

Bilskade
Har du en skade på din bil, kan du anmelde den her eller kontakte Tryg Bilskade på tlf. 4420 4690.

Vejhjælp
Hvis du har Tryg Vejhjælp tilknyttet din bilforsikring og har brug for assistance, skal du kontakte Tryg Vejhjælp hele døgnet på tlf. 7011 2000.

Bygningsskade
Har du en skade på dit hus, kan du anmelde det her eller kontakte Tryg Bygningsskade på tlf. 4420 2080.

Indbo
Har du en skade på dit indbo, kan du anmelde den her eller ringe til Tryg Indboskade på tlf. 4420 3241.

Skade under rejse
Hvis du kommer ud for en skade eller bliver syg på din rejse, skal du ringe til Tryg Alarm på tlf. +45 4468 8200.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.