Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

AS2023_521329238

Privatforsikringer

Indboforsikring

Med en indboforsikring er du godt dækket ind, hvis dine ting skulle blive stjålet eller blive beskadiget ved fx brand- eller vandskade. 

Hvordan dækker indboforsikringen?
Indboforsikringen dækker bl.a. følgende:

  •  Dine ting – ved tyveri, brand og hærværk
  •  Cykler med op til 15.000 kr. pr. cykel (2024)
  • Småbåde, kanoer, kajakker inkl. wind- og kitesurfere
  • Vand- og vejrskade
  • Tricktyveri i eget hjem
  • Ansvars- og retshjælp
  • Psykologisk krisehjælp 
  • Uheld – dækker pludselig skade på dine egne ting 

Tilvalgsdækninger

Indboforsikringen har følgende tilvalgsmuligheder:

  • Udvidet vandskade
  • Elektronikskade
  • Cykelskade (Med tilvalgsmulighederne: Reparationsdækning og Ny-delsdækning)

Læs mere om indboforsikringens dækninger i “Indboforsikring – IPID” under Downloads & Links. 

Indboforsikringen har ingen øvre forsikringssum
Forsikringen har ingen øvre samlet sum for dit indbo. Det betyder, at du ikke skal tænke på, hvor meget dit samlede indbo er værd. Du skal dog vælge delsummer for enkeltting og grupper af ting, når du tegner forsikringen. Som udgangspunkt dækker forsikringen op til 60.000 kr. pr. ting og op til 120.000 kr. pr. grupper af ting. Hvis du har ting eller grupper af ting, som har en højere værdi end ovenstående, kan du tilkøbe mere dækning. 

Bestil et tilbud på forsikringen 
Du kan bestille tilbud på din indboforsikring i menuen “Få et tilbud på forsikring”.
Hvis du vil høre mere om indboforsikringen, er du velkommen til at ringe til os på 3946 0080 eller sende en mail til web@tdlt.dk.

Få et tilbud på forsikring
Anmeld skade

Hvis du skal anmelde en skade på en af dine privatforsikringer, kan du gøre det her.

I tilfælde af at du har en akut skade, skal du ringe på tlf. 7033 2525. Telefonen er døgnåben.

Du kan selv gøre en del for at begrænse risikoen for fx at få en skade på dit hus, dit indbo, din bil, dig selv, dine børn eller andre mennesker. Hvis du vil vide mere om, hvad du helt konkret kan gøre for at undgå skaderne, kan du læse mere her.

Ulykkesforsikring
Har du brug for at anmelde en skade til din eller din families ulykkesforsikring, skal du anmelde skaden på ”min side” – har du spørgsmål til en allerede anmeldt skade, kan du kontakte Tryg Ulykkesskade på tlf. 4420 2895.

Bilskade
Har du en skade på din bil, kan du anmelde den her eller kontakte Tryg Bilskade på tlf. 4420 4690.

Vejhjælp
Hvis du har Tryg Vejhjælp tilknyttet din bilforsikring og har brug for assistance, skal du kontakte Tryg Vejhjælp hele døgnet på tlf. 7011 2000.

Bygningsskade
Har du en skade på dit hus, kan du anmelde det her eller kontakte Tryg Bygningsskade på tlf. 4420 2080.

Indbo
Har du en skade på dit indbo, kan du anmelde den her eller ringe til Tryg Indboskade på tlf. 4420 3241.

Skade under rejse
Hvis du kommer ud for en skade eller bliver syg på din rejse, skal du ringe til Tryg Alarm på tlf. +45 4468 8200.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.