Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

AS2023_521329238

Privatforsikringer

Opsig forsikring

Almindelig opsigelse
Opsigelse af privatforsikringer tegnet gennem TandlægeTryghed kan ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald på forsikringen.

Kort opsigelse
Du har også mulighed for at opsige forsikringen med ”kort opsigelse” uden gebyr frem til 21. marts 2024.
Kort opsigelse betyder, at du kan opsige din forsikring med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned.

Læs mere om gebyrer og afgifter hos Tryg Gruppeforsikring her.

Sådan gør du
Hvis du ønsker at opsige en eller flere af dine forsikringer hos Tryg Gruppeforsikring, skal du sende en mail til web@tdlt.dk med følgende information:

    • Dit navn og CPR-nr.
    • Hvilke(n) forsikring(er) du ønsker at opsige – evt. policenummer
    • Hvilken dato forsikringen ønskes opsagt
    • Evt. ønske om opsigelse med kort varsel

Har du spørgsmål vedrørende opsigelse af dine privatforsikringer, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 3946 0080 eller sende en mail til web@tdlt.dk.

Ønsker du oplysninger om de gældende priser på cyberforsikringen, skal du kontakte TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 eller på web@tdlt.dk.

Præmien til cyberforsikringen er en fradragsberettiget klinikomkostning.

Læs mere om dækningerne her.

Hvis du ønsker at tegne cyberforsikringen til din virksomhed, skal du gøre det via vores bestillingsformular.

I tilfælde af en skade, skal du ringe til Tryg på 4420 4140. Telefonen er åben døgnet rundt.

Husk at oplyse dit policenummer.

Det er ikke nødvendigt at indsende en skadesanmeldelse.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.