Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

AS2023_521329238

Privatforsikringer

Tjek dine forsikringer

Har du styr på dine forsikringer? Det er vigtigt, at dine forsikringer er opdateret, så de afspejler virkeligheden og den reelle risiko, som du ønsker at være dækket for, hvis uheldet skulle være ude. Du kan se din police på “min side” her ved at logge ind med NemID.

Her kan du se, hvad du skal være særligt opmærksom på vedrørende dine forsikringer:

Er du klinikejer? Hvis du eller din ægtefælle/samlever er selvstændig erhvervsdrivende, skal dette fremgå af forsikringspolicerne.

Indboforsikringen Hvis du har hjemmeboende børn, skal du sikre dig, at det fremgår af policen, at der er børn i husstanden.

Husforsikring Her skal du være opmærksom på, om det rette antal personer på husstanden fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Her er det vigtigt at sikre dig, at det korrekte antal personer er registreret på policen, så alle i husstanden er dækket, når I tager på ferie.

Personforsikring Det er vigtigt, at din korrekte stillingsbetegnelse fremgår af policen – da forsikringens pris og dækning afspejler den risiko du har, i det job du udfører.

Overblik over dine forsikringer

På “min side” kan du se de forsikringer, du er registreret som “forsikringstager” på. Du kan som udgangspunkt ikke se de forsikringer, som din evt. ægtefælle/samlever står som forsikringstager på. Hvis du og din ægtefælle/samlever gerne vil kunne se alle jeres forsikringer, skal I give fuldmagt til at se hinandens forsikringer. Dette kan I gøre på “min side”.

På “min side” kan du

    • Se dine policer og læse, hvordan du dækket
    • Rette i forsikringer efter dine behov
    • Finde dokumenter og betalingsinformation
    • Se gamle skader og anmeld nye
    • Give fuldmagt til, at andre fra din husstand kan se dine forsikringer

Er du i tvivl om dine forsikringer har de rigtige oplysninger, skal du ringe TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 – tast 1 – så vi kan hjælpe dig.


Få et tilbud på forsikring
Anmeld skade

Hvis du skal anmelde en skade på en af dine privatforsikringer, kan du gøre det her.

I tilfælde af at du har en akut skade, skal du ringe på tlf. 7033 2525. Telefonen er døgnåben.

Du kan selv gøre en del for at begrænse risikoen for fx at få en skade på dit hus, dit indbo, din bil, dig selv, dine børn eller andre mennesker. Hvis du vil vide mere om, hvad du helt konkret kan gøre for at undgå skaderne, kan du læse mere her.

Ulykkesforsikring
Har du brug for at anmelde en skade til din eller din families ulykkesforsikring, skal du anmelde skaden på ”min side” – har du spørgsmål til en allerede anmeldt skade, kan du kontakte Tryg Ulykkesskade på tlf. 4420 2895.

Bilskade
Har du en skade på din bil, kan du anmelde den her eller kontakte Tryg Bilskade på tlf. 4420 4690.

Vejhjælp
Hvis du har Tryg Vejhjælp tilknyttet din bilforsikring og har brug for assistance, skal du kontakte Tryg Vejhjælp hele døgnet på tlf. 7011 2000.

Bygningsskade
Har du en skade på dit hus, kan du anmelde det her eller kontakte Tryg Bygningsskade på tlf. 4420 2080.

Indbo
Har du en skade på dit indbo, kan du anmelde den her eller ringe til Tryg Indboskade på tlf. 4420 3241.

Skade under rejse
Hvis du kommer ud for en skade eller bliver syg på din rejse, skal du ringe til Tryg Alarm på tlf. +45 4468 8200.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.