Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Om os

Send en sikker mail til os

Hvornår bør du sende din mail sikkert?
Du bør sende din mail sikkert, når der i din mail indgår personfølsomme data. Det kan f.eks. være informationer om cpr-nr., helbredsoplysninger, fagforeningsforhold mv.

Du kan læse mere om udveksling af personoplysninger via e-mail på datatilsynets hjemmeside.

Send en sikker mail til os
Hvis du vil sende en sikker mail til os, bedes du sende til én af vores sikre mailadresser:

Vedrører din mail “Forsikring og Pension” – send din mail til: sikker@tdlt.dk

Vedrører din mail “Dagpenge eller Særlig hjælp” – send din mail til: sikker-dagpenge@tdlt.dk

Du kan hente vores sikker-mail certifikat (OCES-certifikat) her på MitID Erhverv: MitID Erhverv certifikatdatabase

Vær opmærksom på, at din egen mailadresse også skal være “sikker”, før din mail kan sendes “sikkert”.

Hvornår er din mail sikker?
En sikker mail, er en mail, som er blevet krypteret og eventuelt signeret. Krypteringen sikrer, at kun modtageren kan læse mailen. Ved signering af din mail, kan du sikre, at modtager kan se, at du som afsender af mailen, er den, som du siger du er. Når du vil sende og modtage krypterede e-mails, kan du bruge din modtagers offentlige OCES-certifikat. Det påhviler den enkelte privatperson eller virksomhed, at etablere en sikker-mail løsning.r

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.