Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Støttefonden

TandlægeTrygheds fornemste opgave er at yde relevant hjælp og rådgivning til tandlæger, der er medlem af Tandlægeforeningen. TandlægeTryghed tilbyder både en dagpengeordning og fungerer som forsikringsformidler, så tandlægerne nemt får adgang til attraktive forsikringer både i arbejds- og privatlivet.

TandlægeTryghed har desuden en række gratis og attraktive tilbud til at sikre tandlægerne et endnu bedre arbejdsliv. Alle disse ydelser er samlet i Støttefonden.

Støttefonden hjælper med:

    • Økonomisk støtte
    • Psykologhjælp
    • Konsulentrådgivning
    • Støtte til forskningsprojekter og forebyggende tiltag. 

Anvendelse af midlerne i Støttefonden
Midlerne i Støttefonden er placeret på en separat konto i Sydbank og kan efter ansøgning til TandlægeTryghed tildeles tandlæger, som er eller har været medlem af Tandlægeforeningen.

Støttefondens midler administreres af TandlægeTrygheds bestyrelse, der udgør støtteudvalget, der varetager uddelingerne fra Støttefonden. 

Fortrolighed
Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt. Det er TandlægeTrygheds bestyrelse, der udgør det udvalg, som varetager uddelingerne af økonomiske støtte. Udvalget behandler ikke ansøgninger om krisehjælp, erhvervspsykologisk hjælp og stress-coaching. Disse ansøgninger håndteres af TandlægeTrygheds sekretariat og behandles med stor diskretion og tavshedspligt af særligt udvalgte medarbejdere.

TandlægeTryghed er medlem af Frembo, der kan være behjælpelig med at anvise lejebolig.

Tjekliste ved længere fravær fra klinikken

Tjeklisten er til klinikejere, som skal være væk fra klinikken i længere tid fx pga. sygdom eller barsel. Tjeklisten er et håndgribeligt stykke værktøj til at skabe et overblik over en række væsentlige forhold, der skal tages hånd om ved længere fravær fra klinikken. Du finder tjeklisten her.

Tjeklisten kan også anvendes som et forebyggende redskab til at klæde klinikejer og andre ansatte på til at håndtere eventuelt fremtidige situationer med længerevarende fravær.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.