Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Støttefonden

Bolighjælp

Foreningen Frembo
Når kollegaer går på pension og sælger deres bolig, kan de have behov for en særlig attraktiv bolig i pensionsårene. I den forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på, at TandlægeTryghed er medlem af Foreningen Frembo.

Foreningen har 18 kollektive bebyggelser over hele landet – typisk ét-, to- og treværelses lejligheder eller rækkehuse til rimelige priser. De kollektive bebyggelser er ikke plejehjem men er beregnet for selvhjulpne og ressourcestærke seniorer, der kan bidrage med både praktisk og intellektuelt at holde fællesskabet levende. Der er med andre ord ikke tilknyttet nogen form for hjælp eller omsorg, andet end at man har mulighed for at mødes med husets andre beboere.

TandlægeTryghed kan ikke direkte anvise boliger, men har mulighed for at formidle kontakt til Frembo.

Det er en væsentlig forudsætning for at blive skrevet op på venteliste til bolig, at man er medlem af Tandlægeforeningen.

Du kan læse mere om Frembo her

Tjekliste ved længere fravær fra klinikken

Tjeklisten er til klinikejere, som skal være væk fra klinikken i længere tid fx pga. sygdom eller barsel. Tjeklisten er et håndgribeligt stykke værktøj til at skabe et overblik over en række væsentlige forhold, der skal tages hånd om ved længere fravær fra klinikken. Du finder tjeklisten her.

Tjeklisten kan også anvendes som et forebyggende redskab til at klæde klinikejer og andre ansatte på til at håndtere eventuelt fremtidige situationer med længerevarende fravær.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.