Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Støttefonden

Konsulentordningerne

TandlægeTryghed har fagpersoner tilknyttet, som kan tilbyde professionel og gratis hjælp indenfor nedenstående områder.

Det er en gratis hjælp, hvis du har konkrete, uoverskuelige personlige udfordringer, som påvirker din evne til at kunne udføre dit arbejde som klinikejer og/eller tandlæge.

Stress-coaching
Har du en klage- eller disciplinærsag, kan det være stressende og ubehageligt. TandlægeTryghed tilbyder derfor stress-coaching ved Lars Nielsen, der har været tandlæge og derfor kender mange af de situationer, der udløser eller forværrer en stresssituation.

Økonomisk rådgivning
TandlægeTrygheds økonomiske konsulent kan hjælpe med at skabe overblik over din finansielle situation og kan fx også rådgive om afvikling af gæld.

Socialrådgiver
Ved længerevarende sygdom kan det være en jungle at finde rundt i det offentliges muligheder og regler. Her hjælper TandlægeTrygheds socialrådgiver med at navigere indenfor sociallovgivningen.

Misbrugsrådgivning
Halsnæs Alkoholambulatorium kan hjælpe ved alkoholmisbrug. Der er både mulighed for telefonisk rådgivning samt personligt møde. TandlægeTryghed kan også betale for et forløb med alkoholafvænning ved indlæggelse på klinik.

Vi kan også bidrage med behandling og hjælp i forbindelse med andre misbrugsproblemer.

Erhvervskonsulent
Ved længerevarende sygdom kan det være vanskeligt at overskue driften af klinikken samtidig med, at energien skal bruges på at blive rask. TandlægeTryghed har derfor en tidligere tandlæge tilknyttet som konsulent. Det er muligt at få rådgivning og konkret hjælp i op til 6,5 timer til at sikre driften.

Hvornår og hvordan kan jeg gøre brug af en konsulent?
TandlægeTryghed vil altid vurdere individuelt, om den konkrete situation kan berettige til at gøre brug af en konsulent. Kontakt TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080, hvis du har brug for hjælp.

Kontakt os
Står du med en konkret, uoverskuelig udfordring, og er du i tvivl, om du kan gøre brug af tilbuddet om konsulenthjælp, skal du kontakte TandlægeTryghed og høre mere om dine muligheder. Ring til os på tlf. 3946 0080, tryk 2, eller send en mail på dagpenge@tdlt.dk.

Tjekliste ved længere fravær fra klinikken

Tjeklisten er til klinikejere, som skal være væk fra klinikken i længere tid fx pga. sygdom eller barsel. Tjeklisten er et håndgribeligt stykke værktøj til at skabe et overblik over en række væsentlige forhold, der skal tages hånd om ved længere fravær fra klinikken. Du finder tjeklisten her.

Tjeklisten kan også anvendes som et forebyggende redskab til at klæde klinikejer og andre ansatte på til at håndtere eventuelt fremtidige situationer med længerevarende fravær.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.