Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Støttefonden

Økonomisk støtte

Økonomisk støtte kan tildeles i form af individuelle bevillinger af økonomisk hjælp til tandlæger eller tandlægernes efterladte.

Du kan søge om økonomisk støtte, hvis du som tandlæge befinder dig i en økonomisk vanskelig og muligvis uoverskuelig situation som følge af fx sygdom, misbrug eller lignende. En efterladt til en tandlæge kan også søge om hjælp til fx begravelsesudgifter, hvis den samlede økonomiske situation er meget presset.

Støttefondens formål er at yde økonomisk støtte til tandlæger, der har behov for hjælp i en økonomisk svær situation som følge af sygdom, invaliditet, misbrug eller lign. og hvor ydelsen fra Støttefonden kan bedre tandlægens livssituation.

Du finder ansøgningsskema her.

Tjekliste ved længere fravær fra klinikken

Tjeklisten er til klinikejere, som skal være væk fra klinikken i længere tid fx pga. sygdom eller barsel. Tjeklisten er et håndgribeligt stykke værktøj til at skabe et overblik over en række væsentlige forhold, der skal tages hånd om ved længere fravær fra klinikken. Du finder tjeklisten her.

Tjeklisten kan også anvendes som et forebyggende redskab til at klæde klinikejer og andre ansatte på til at håndtere eventuelt fremtidige situationer med længerevarende fravær.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.